18

Jan
2016

RUGBY SEVENS SINGAPORE 16-17 April 2016

Posted By : tri-vago/ 173 0

Singapore leg of the HSBC World Rugby Sevens Series. Event start on 16-17 April 2016 at National Stadium

SINGAPORE

Ang Mo Kio, Bedok, Bishan, Bukit Batok, Bukit Merah, Bukit Panjang, Choa Chu Kang, Clementi, Geylang, Hougang, Jurong East, Jurong West, Kallang/Whampoa, Pasir Ris, Punggol, Queenstown, Sembawang, Sengkang, Serangoon, Tampines, Toa Payoh, Woodlands, Yishun, Bukit Timah, Marine Parade, Central Area

ஆங் மோ கியோ, பிடோ, பீஷான், புக்கிட் பாத்தோக், புக்கிட் மேரா, புக்கிட் பாஞ்சாங், சுவா சூ காங், கிளிமெண்டி, கேலாங், ஹவ்காங், ஜூரோங், ஜூரோங், காலாங், பாசிர் ரிஸ், குவீன்ஸ்டவுன், செங்காங, சிராங்கூன், தெம்பினிஸ், தோ பயோ, ஜூரோங், புக்கித் திமா, மரின் பரேட், சிங்கப்பூர் மாவட்ட

宏茂桥, 勿洛, 碧山, 武吉巴督, 红山, 武吉班让, 蔡厝港, 金文泰, 芽笼, 后港, 裕廊东, 裕廊西, 加冷/黄浦, 巴西立, 榜鵝, 女皇镇, 三巴旺, 盛港, 实龙岗, 淡滨尼, 大巴窑, 兀兰, 义顺, 武吉知马, 马林百列, 新加坡中區,

Hóngmàoqiáo, wùluò, bìshān, wǔjíbādū, hóngshān, wǔjíbānràng, càicuògǎng, jīnwéntài, yálóng, hòugǎng, yùlángdōng, yùlángxī, jiālĕng/huángpǔ, bāxīlì, bǎng’é, nǚhuángzhèn, sānbāwàng, shènggǎng, shílónggāng, dànbīnní, dàbāyáo, wùlán, yìshùn

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.